zoeken

Test, inspectie en analyse

B&A Services bv wil graag zoveel mogelijk instaan voor de betrouwbaarheid van uw noodstroominstallatie. Voor een optimale beschikbaarheid van elektrische energie zijn een goed ontwerp, kwalitatief hoogwaardige producten en regelmatig onderhoud belangrijk. Wat vaak vergeten wordt, is dat de installatie regelmatig onder vergelijkbare bedrijfsomstandigheden moet worden getest en beproefd. Alleen dan komen mogelijke oorzaken van problemen naar voren en kunnen we gecontroleerd naar een oplossing zoeken.

Wij komen tijdens deze tests heel wat te weten; welke problemen wij als voorbeeld zoal tegenkomen?
Capaciteit: Uw bedrijf is in beweging en uw energievraag verandert maar het
noodstroomsysteem verandert onvoldoende mee (efficiency of ondercapaciteit)
EMC storingen: Misschien heeft u nieuwe stroomverbruikers geïnstalleerd die
andere harmonischen veroorzaken of de vermogensopbouw van uw installatie
wijzigt dusdanig dat dit de capaciteit van NSA of UPS negatief beïnvloedt
Aarding: De aarding is onderbroken of vervuild wat zorgt voor problemen in
besturingen en regelingen
Brandstof: De organische brandstof is vervuild en de filters slaan dicht;
de brandstof dient gereconditioneerd te worden. De opvoercapaciteit van de
brandstofpompen is niet voldoende
Leidingsystemen: Koelwaterslangen of leidingen leken afdoende, maar kunnen
de bedrijfstemperatuur en –druk toch niet aan
De start- of UPS batterijcapaciteit blijkt sterk afgenomen; beperkte startpogingen,
korte of geen autonomie

Tests worden door ons vakkundig uitgevoerd. Wij stellen een protocol op en bepalen op welke wijze wij de test optimaal kunnen uitvoeren zonder uw installatie te hoeven wijzigen en liefst nog in combinatie met andere systemen (totaal gebouw test). Voor, tijdens en na de tests voeren wij inspecties uit op systeem. Ook zijn wij in staat om trendanalyses uit te voeren over meerdere periodieke tests. De rapportage uit zich altijd in oordeel en advies.

Services die wij in dit kader zoal kunnen uitvoeren:
Onbelaste en belaste tests op gebouwbelasting
Loadbank belastingtests met onze mobiele weerstanden
Accu/batterij betrouwbaarheids-, capaciteits- of autonomietests
Tussentijdse inspecties met Before & After testresultaten
Brandstofanalyse en reconditionering
Smeerolie- en koelwateranalyse
KIWA inspecties op uw brandstofsysteem

Before & After; uw noodstroominstallatie voldoet niet eerder dan dat het regelmatig onder de juiste condities is getest.

 


Test en inspectie NEN3140 en NEN3840


Thermografische camera


Loadbanks


Brandstofprobleem


Uitlaattemperatuurmeter