zoeken

Missie en MVO

B&A Services bv is technisch specialist op het gebied van noodstroomsystemen.
De rol die wij in uw project spelen verschilt per project. Soms in een adviserende, dan in een technisch begeleidende en dan weer in een technisch uitvoerende rol. Ons dienstenpakket is uitgebreid, maar staat altijd in het teken van onze missie:

“Het beschikbaar maken en langdurig beschikbaar houden van elektrische energie met een optimale betrouwbaarheid, zodat uw primaire processen ongestoord kunnen blijven verlopen”.
Daar waar het van levensbelang is (gezondheidszorg), bedrijfskritisch is (drukpersen of ovens) maar ook in de steeds meer vorm krijgende 24-uurs ICT economie (distributiecentra of datacenters), willen wij: “bijdragen aan een verhoging van de beschikbaarheid, continuïteit, betrouwbaarheid en winstgevendheid van onze opdrachtgevers”.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Daar waar mogelijk maken wij maatschappelijk verantwoorde keuzes in het ondernemen. Daarom:
Rekenen wij eerlijke prijzen
Zijn wij een erkend technisch leerbedrijf en begeleiden wij nieuwe vakmensen
Zijn wij steeds bezig met het digitaliseren en elektronisch verwerken van dossiers
Analyseren wij smeer- en koelmiddelen alvorens deze alleen bij noodzaak te
vervangen
Voeren wij reststoffen als koelwater, oliën, filters en accu’s milieutechnisch
verantwoord af
Geven wij advies over minder milieu belastende instellingen
Geven wij advies over producten met een zo hoog mogelijke efficiency
Doen wij aan kennisoverdracht door het geven van cursussen over de werking en
het gebruik van noodstroomvoorzieningen, zodat wij minder frequent op locatie
hoeven zijn
Leveren wij remote monitoring (afstandbewaking) services, zodat wij minder
frequent fysiek op de locatie aanwezig hoeven te zijn

Before & After; het optimaliseren van de betrouwbaarheid van uw nieuwe of bestaande noodstroominstallatie op een maatschappelijk verantwoorde manier.


Intensive Care eenheid


Datacentrum