zoeken

Leveringsvoorwaarden

Op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten zijn van toepassing de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de Metaalunie, zoals op 1 januari 2014 gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam.

Klik hier voor de leveringsvoorwaarden

 

 

 

 

 

 

Documenten in Acrobat formaat (Acrobat Reader vereist).
Klik hier om Acrobat te downloaden.

Ger Acrobat Reader


Kraan voor noodstroomplaatsingen