zoeken

Besturingspanelen

Het hart van de noodstroominstallatie is de elektrische besturing.
B&A Services ontwerpt en levert voor u de optimale besturing afhankelijk van de vereiste functionaliteit en afgestemd op de economische waarde en toepassing van de generatorset.
Als standaard besturing passen wij de manueel en automatische besturing toe van SDMO of de vergelijkbare generatorbesturingsunits van Deepsea of Woodward.
Complexe besturingen worden voorzien van meer beveiligings- en synchronisatie componenten en relais. Een PLC systeem of een aanvullend PLC systeem op deze standaard besturingen vormt dan het hart van de besturing met een grotere flexibiliteit en met meer communicatie- en beveiligingsmogelijkheden.
B&A ontwerpt uw besturing naar klantwens en test deze in hiertoe speciaal ingerichte FAT testruimte.
Hieronder leest u meer over de mogelijkheden.

Algemene besturingen
Voor complexe bedrijfsvoeringen en uitgebreide synchronisatie, met meerdere net- en/of koppelschakelaars en uitgebreide wensen met betrekking tot het communiceren met uw gebouwbeheersysteem (GBS), ontwerpen wij overwegend een zogenaamd algemeen besturingspaneel met PLC of Microprocessor besturing. Deze besturing verzorgt, zoveel mogelijk redundant ten opzichte van de aggregaatbesturing, de synchronisatie en schakelingen in de hoofdverdeler (HVK, HKL of MDB). De communicatie onderling en/of naar uw gebouwbeheersysteem gaat met potentiaalvrije (harde) contacten, voor detail uitlezing en status communicatie gaat dit overwegend met busverbindingen met protocollen als Profibus, Canbus en Modbus RTU.

Bediening en uitlezing
Als man machine interface (MMI) ofwel bedienings- en uitleestableau kiezen wij vaak voor een overzichtelijk Touchscreen. Een ”what you see is what you get” filosofie met interactieve symbolen helpt de gebruiker bij de uitlezing en bediening van een noodstroomaggregaat, UPS systeem en schakelaarstanden en bedrijfsstatussen. Het is bij deze systemen zelfs mogelijk een helpfunctie mee te programmeren

Klantspecifieke besturingen
Sommige klanten hebben hun huisregels en standaard materiaalkeuze, de wijze van paneelbouw en opbouw van een PLC programma. Inmiddels hebben wij panelen ontworpen voor de landmacht, rioolwaterzuiveringen (RWZI’s), Rijksgebouwendienst (RGD), waterleidingbedrijven, pompstations, bruggen & sluizen volgens eisen van Rijkswaterstaat (RWS)

Klanten vereisen soms meer beveiligingen of vooralarmen om preventief te kunnen reageren. Voorbeelden van aanvullende beveiligingen zijn trillings- en vibratiemonitoring, koelwater doorstoombewaking, uitlaattemperatuurmetingen, etc. Dit vereist meer dan een standaard besturing kan leveren. Deze eisen komen vaak voor bij powerplants en offshore projecten.

Motor- en generatorleveranciers geven fabrieksgarantie op de door hen (al dan niet via uw leverancier) geleverde componenten. Om garantie te kunnen geven, stellen zij eisen aan de minimale beveiligingen op de motor en generator. Schade en vooral niet aan te tonen schade willen zij natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen.

Functionaliteiten naar keuze:
Actief of passief gesynchroniseerd of door het donker schakelend
Single Eilandbedrijf of Noodstroombedrijf
N+1 Redundant Eilandbedrijf of Noodstroombedrijf
Multi Eilandbedrijf of Noodstroombedrijf; onderling parallelbedrijf met loadsharing
Single Netparallelbedrijf (peakshaving of piekbedrijf)
Multi Netparallelbedrijf; netparallelbedrijf in onderling parallelbedrijf
(peakshaving of piekbedrijf)
Netontkoppeling tijdens netparallelbedrijf (piekbedrijf) t.b.v. ononderbroken
noodstroombedrijf

B&A Services: Wij weten hoe een schakel- en verdeelinrichting uitgevoerd moet zijn om te komen tot een betrouwbaar en veilig schakelende net- en noodstroominstallatie.

 


Noodstroom besturingspanelen PLC en MMI techniek


Paneel Siemens PLC


Noodstroombesturingspaneel Pompstation Hoogvoorde


Noodstroom tijdelijk besturings-
paneel datacenter


FAT test afname besturingspaneel


Telemetrie uitlezing aggregaat op afstand


Componenten besturingspaneel