Nieuwsbrief nummer 11 - december 2011

Dank voor uw vertrouwen
B&A Services kende wederom een goed en vooral ook aangenaam 2011. De vraag naar onze gespecialiseerde professionele dienstverlening in Noodstroomsystemen blijkt nog steeds groeiend en daar zijn wij trots op. Het afgelopen jaar hebben wij onze organisatie op deze toenemende vraag aangepast met nieuwe procedures, nieuwe medewerkers en nog meer ondersteunend materieel. Hiermee verwachten wij u nog beter van dienst te kunnen zijn in 2012.

Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen en zijn verheugd u opnieuw van dienst te zijn in het nieuwe jaar.
Wij wensen u en uw familie een fantastisch en gezond 2012 toe.

Directie en medewerkers,

B&A Services bv
NoodstroomsystemenB&A Services in 2011: meer dan 15.000kVA extra noodstroomvermogen in Nederland

B&A Services richt zich op zowel Before als After Services. Een korte terugblik op 2011.

Before Services
Met onze engineering- en projectafdeling voeren wij de Before services uit.
Het afgelopen jaar ontwierpen, testten en leverden wij menig complex besturingspaneel voor schakelingen in noodstroominstallaties. Als voorbeeld vermelden wij een renovatie van NSA-besturingen voor enkele Oasen drinkwaterstations.

Oasen Modicon besturingspaneel   NSA onderling parallel en algemene besturing   Besturingspaneel analoge meting

Ook leverden wij nieuwe installaties.
Bijvoorbeeld een nieuwe UPS installatie van 3x120kVA parallel-redundant voor een verkeerstunnel in de A15 en een nieuwe 500kVA NSA installatie bij DSM.
Bij een Datacenter in Brabant plaatsten wij een 1900kVA noodstroominstallatie inclusief brandstofvoorziening.

Datacenter in Brabant NSA 1900 kVA   Verkeerstunnel 3x UPS, 120 kVA parallel-redundant   DSM, NSA 500 kVA

Kleine NSA voorzieningen leverden we in alle kleuren en met alle mogelijke opties.

NSA in rood of oranje   NSA in grijs of wit   NSA in blauw

Het grootste project afgelopen jaar was bij Global Switch Amsterdam.
De generatorplant werd uitgebreid met 2 aggregaten. De complete besturing van de aggregaten, hulpwerktuigen en brandstofvoorzieningen werden tevens vernieuwd.
Allemaal projecten die ons technische hart deed kloppen en waarop wij met trots kunnen terugkijken.

Datacentrum Amsterdam   Algemene besturingspanelen Datacentrum Amsterdam   Preventief BioBrandstof reinigingssysteem

After Services
Het afgelopen jaar is onze dienstverlening in After services verder geprofessionaliseerd en verbreedt. Ook de brandstofvoorziening voor een noodstroominstallatie krijgt extra aandacht van ons. Met name speelden wij het afgelopen jaar in op de mogelijke bio-brandstofproblemen voor de beschikbaarheid van uw noodstroomaggregaat en de preventieve en correctieve oplossingen die wij u hiervoor kunnen bieden. Hiertoe organiseerden wij lunchseminars om u te informeren. Deze seminars waren een groot succes.
Mocht u deze gemist hebben, schrijf u dan hier in als geïnteresseerde voor een van de komende seminars. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Diverse klanten gingen in op ons advies en kozen voor preventieve en/of correctieve maatregelen.
Inmiddels hebben wij uitgebreide ervaring met biobrandstof monstername en analyses, het correctief spoelen van tanks en het maken van preventieve spoelaansluitingen.
Ook zijn inmiddels diverse vast opgestelde brandstoffilterinstallaties opgeleverd, een voorbeeld ziet u hier rechtsboven.

UPS batterijen voor vervanging   Vernieuwen dakkap en RVS uitlaat   Loadbanks voor Datacenter test

B&A Services werkt door
waar anderen moeten stoppen

Ook ons kantoor in Houten kampt weleens met een stroomstoring.
Een kabelmof op ons bedrijventerrein bleek op 16 december niet bestand tegen de hevige regenval van die afgelopen week en veroorzaakte een stroomstoring.
Dankzij ons UPS systeem die in onze werkplaats staat opgesteld en ons noodstroomaggregaat konden wij zonder pauze doorwerken.
Na een netstroomonderbreking van 2 uur is de kabelverbinding door Joulz prima hersteld en schakelden wij automatisch terug naar netspanning.


afmelden