B&A Services

Nieuwsbrief, nummer 7, december 2009
 

Nieuw!
Cursus Besturingssystemen in 2010

Standaard noodstroomaggregaten worden steeds vaker voorzien van intelligente besturingssystemen. De mogelijkheden van dergelijke systemen zijn vaak oneindig.
Steeds meer gebruikers hebben daardoor behoefte aan training op een specifiek besturingssysteem.
Dit vormt de aanleiding voor B&A Services om naast de basiscursus Noodstroomsystemen voor 2010 een cursus besturingssystemen op te zetten.

B&A Services heeft in haar nieuwe pand een unieke voorziening geïnstalleerd in de vorm van een noodstroomaggregaat met een net-omschakeling.
De besturing vindt naar keuze plaats met behulp van een besturing van het fabricaat SDMO, type Kerys of van het fabricaat Deep Sea Serie 5.
Met deze installatie kunnen diverse bedrijfssituaties worden nagebootst, zoals een uitval van het net en belastproeven in parallelbedrijf met het net.
Naast bedieningshandelingen wordt er in deze nieuwe cursus ook aandacht besteed aan het uitlezen van storings- en eventloggen. Klik hier voor meer informatie

Klik hier voor de data voor de basiscursus Noodstroomsystemen.

 
 


Vleugelboot 30, 3991 CL Houten
t. 030 - 65 79 486, f. 030 - 65 79 481
info@baservices.nl / www.baservices.nl


DISCLAIMER
Deze informatie ontvangt u omdat u een relatie van ons bent. Het is onze bedoeling u zo goed mogelijk te informeren. Indien u dat niet wenst
klik hier

Sluit venster