B&A Services

Nieuwsbrief, nummer 6, augustus 2009
 

Belasting in datahotels capacitief

In veel datahotels is gekozen voor een ontwerp waarbij de kritische belasting is aangesloten op een UPS. Deze UPS krijgt voeding vanaf een hoofdverdeelinrichting, die wordt gevoed vanuit het openbare net. Valt het openbare net uit dan zal een NSA de levering van energie overnemen.

Computers, servers en aanverwante apparatuur worden meestal gevoed via schakelende voedingen. In apparatuur met geschakelde voedingen bevindt zich een buffercondensator aan de netzijde. Dit zorgt er voor dat de cos. Phi in veel gevallen capacitief wordt. Lees verder.


Geslaagde feestelijke opening van
B&A Services

Op donderdag 11 juni is het nieuwe pand van B&A Services aan de Vleugelboot 30 in Houten officieel geopend. Na een wervelende performance door motivator Henk Cretier vond de officiële openingshandeling plaats door het opstarten van een noodaggregaat.
Vervolgens werden de gasten gefêteerd op een streetfoodbuffet omlijst door het muzikale optreden van de Amazing Stroomwafels.

Hierbij willen wij iedereen nogmaals bedanken voor de mooie cadeaus, bloemen en attenties. Ook zijn wij verheugd u te melden dat wij dankzij uw gulle giften aan het Ronald McDonald Huis een bedrag van € 1.000,00 konden doneren. Klik hier


Cursus Noodstroomsystemen
nog enkele plaatsen vrij

Regelmatig verzorgt B&A Services een praktijkgerichte cursus Noodstroomsystemen. De cursus is speciaal bedoeld voor mensen die verantwoordelijk zijn voor het dagelijks onderhoud van het noodstroomsysteem. In ons nieuwe pand beschikken wij over een goed geoutilleerde cursusruimte, met uitstekende faciliteiten om de theorie in de praktijk te toetsen. In het najaar staan twee cursussendata gepland en wel op dinsdag 1 september en donderdag 29 oktober tegen een speciale introductieprijs.
Voor de cursus van 1 september zijn nog enkele plaatsen vrij.
Klik hier voor meer informatie over de cursus en het inschrijfformulier.


Testperiode geminimaliseerd door nieuwe beproevingsruimte

Voordat een noodstroomsysteem in bedrijf gesteld kan worden, is een uitgebreide testperiode noodzakelijk. Echter in tal van branches is uitgebreid testen op locatie niet mogelijk omdat alle systemen moeten blijven functioneren. Stelt u zich de situatie maar eens voor wanneer een noodstroomsysteem getest moet worden in een ziekenhuis, een bank of bij de luchtverkeersleiding?
B&A Services heeft hiervoor een innoverende oplossing. Lees verder


Stroomstoring
geen noodvoorziening: grote impact

Onderstaand persbericht van het ANP van 10 juli jl. illustreert wederom het belang van een noodstroomvoorziening.

Stroomstoring treft regio Den Haag
De regio Den Haag is vrijdagochtend 10 juli 2009 getroffen door een grote stroomstoring. Ruim een uur hebben grote delen van de stad en Rijswijk zonder stroom gezeten. Rond half een was de storing verholpen. De storing trof 50.000 aansluitingen.
De elektriciteit was uitgevallen in een groot deel van Den Haag waaronder het, centrum, Rijswijk en Ypenburg. Ook delen van Voorburg en Leidschendam zaten zonder stroom. De oorzaak van de storing was het uitvallen van een hoogspanningsstation tussen Voorburg en Den Haag. Lees verder

 

Spamwet per 1 oktober

Per 1 oktober a.s. treedt de gewijzigde wetgeving in werking voor onder meer het versturen van elektronische nieuwsbrieven. Dit houdt in dat u als ontvanger hiervoor toestemming moet geven.
Daarom vragen wij u eenmalig aan ons door te geven of wij u in de toekomst per mail mogen blijven informeren over nieuwsfeiten en ontwikkelingen binnen onze organisatie en op het gebied van (nood)stroomsystemen.
Klik hier om u aan- of af te melden

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Opta
 
 


Vleugelboot 30, 3991 CL Houten
t. 030 - 65 79 486, f. 030 - 65 79 481
info@baservices.nl / www.baservices.nl


DISCLAIMER
Deze informatie ontvangt u omdat u een relatie van ons bent. Het is onze bedoeling u zo goed mogelijk te informeren. Indien u dat niet wenst
klik hier

Sluit venster