B&A Services

Nieuwsbrief, nummer 6, augustus 2009
 

Belasting in datahotels capacitief

In veel datahotels is gekozen voor een ontwerp waarbij de kritische belasting is aangesloten op een UPS. Deze UPS krijgt voeding vanaf een hoofdverdeelinrichting, die wordt gevoed vanuit het openbare net.
Valt het openbare net uit dan zal een NSA de levering van energie overnemen.

Computers, servers en aanverwante apparatuur worden meestal gevoed via schakelende voedingen. In apparatuur met geschakelde voedingen bevindt zich een buffercondensator aan de netzijde. Dit zorgt er voor dat de cos. Phi in veel gevallen capacitief wordt.

Tijdens normaal bedrijf wordt de energie van de kritische belasting geleverd door de UPS. Moderne UPS-en zorgen voor een belasting met een cos. Phi van ongeveer 1 aan de ingang.

Een schematische opbouw van de elektrische installatie is weergegeven in onderstaand schema.

Onderhoud van de UPS
Als een UPS wordt onderhouden zal de bypass worden ingeschakeld. De kritische belasting zal rechtstreeks vanuit het openbare net worden gevoed. Als in die situatie de spanning van het openbare net uitvalt, zal de kritische belasting spanningloos raken.
Om dit risico uit te sluiten wordt er veelal voor gekozen om over te schakelen op het NSA.

Spanningregeling van de generator
Generatoren van NSA’s zijn uitgerust met een elektronische spanningsregeling. Deze regeling zorgt voor een nagenoeg constante uitgangsspanning tussen nul- en vollast. De cos. Phi van de aangesloten belasting moet liggen tussen de 1 en 0,8 inductie. Bij een afwijkende cos. Phi moet een derating worden toegepast.
Afhankelijk van de uitvoering van de spanningsregeling is het voeden van de capacitieve belasting niet mogelijk.

Leveranciers van generatoren leggen de werking van de spanningsregeling vast in een stabiliteitsgrafiek.

Onderzoek en testen
B&A Services kan u behulpzaam zijn bij het uitvoeren van een onderzoek of de hiervoor omschreven problematiek ook in uw installatie speelt. Aan de hand van schema’s en tekeningen en het verrichten van een meting kan worden vastgesteld of er een gevaarlijke / ongewenste situatie kan ontstaan bij het uitbedrijf nemen van een UPS.

Aanvullend kan de goede werking van de installatie worden aangetoond m.b.v. een capacitieve belastingsweerstand. Met behulp van een regelbare condensator batterij in combinatie met een ohmse belastingsweerstand kunnen de instellingen van de beveiligingen en de goede werking van de spanningsregeling van de generator worden beproefd.

Mocht u meer willen weten over dit onderwerp dan kunt u vrijblijvend contact opnemen. Wij kunnen u daarna informeren over de mogelijkheden van het uitvoeren van een inspectie en/ of een test.

 
 


Vleugelboot 30, 3991 CL Houten
t. 030 - 65 79 486, f. 030 - 65 79 481
info@baservices.nl / www.baservices.nl


DISCLAIMER
Deze informatie ontvangt u omdat u een relatie van ons bent. Het is onze bedoeling u zo goed mogelijk te informeren. Indien u dat niet wenst
klik hier

Sluit venster