B&A Services

Nieuwsbrief, nummer 5, mei 2009
 

Onderschat de kosten
bij stroomstoring niet

Ondernemers onderschatten de kosten van het uitvallen van computersystemen door stroomstoringen. De meeste MKB'ers doen niets om de gevolgen van stroomstoringen te beperken. In 50% van de gevallen is een elektriciteitstekort de oorzaak van computeruitval bleek in 1997 al uit onderzoek. Kosten van een dergelijk uitval kunnen behoorlijk oplopen. Om welke bedragen gaat het?

Schade
Het MKB ondervindt veel schade door stroomstoringen. In 2005 werd in totaal 135 miljoen euro schade ondervonden door stroomstoringen. Van de MKB-ondernemers die een stroomstoring hadden meegemaakt zei 37% hierdoor bedrijfsschade te hebben ondervonden.

• Wanneer gekeken wordt naar alle MKB ondernemers in Nederland gaat het om 11%. De ondervonden schade wordt door hen zelf geschat op 549 euro per stroomstoring, tezamen resulteert dit in een gezamenlijke schadepost van 135 miljoen euro. Hiervan is 38% afkomstig van de groot- en detailhandel, 24% van de zakelijke dienstverlening en 19% van de industrie. Dit blijkt uit onderzoek van EIM.

• Het SEO (SEO Economisch Onderzoek, gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam) stelde in 2003 al dat de maatschappelijke kosten van een stroomstoring overdag in de Randstad neer komt op 70 miljoen euro.

• Het Centraal Planbureau stelt in een rapport van 2004 dat het voor de overheid te kostbaar is om maatregelen te nemen om meer zekerheid te bieden tegen stroomstoringen.

Kortom: redenen genoeg voor de MKB'er om zelf actie te ondernemen om de gevolgen van een stroomstoring te beperken. Echter, slechts 22% van de MKB'ers heeft iets gedaan om de gevolgen van stroomstoringen te beperken, bijvoorbeeld door middel van het investeren in noodaggregaten en/of UPS-en of het afsluiten van een verzekering. Daarmee is het dus aan de ondernemer zelf om actie te ondernemen!

Minimale compensatie
Het totaalbedrag aan schade door stoomstoringen staat in schril contrast met de compensatiebetalingen die de netbeheerders volgens de wet aan gedupeerde bedrijven moeten uitkeren: 910 euro na een storing van minimaal 4 uur. In totaal hebben de netbeheerders aan gedupeerde klanten in 2004 1,8 miljoen euro uitgekeerd.

Hoe kan je het probleem oplossen?
Er zijn eigenlijk 2 problemen:
1. De stroom kan uitvallen zodat je niet meer kan werken (de kassa of andere apparatuur doet het niet!)
2. Je maakt kosten omdat je apparatuur niet meer werkt en daardoor mis je (tijdelijk) inkomsten

Oplossing 1: elektriciteit
Eigenlijk is er maar één manier om je afhankelijkheid van stroom te verminderen: Het aanschaffen van noodaggregaten die bij een eventuele stroomstoring geactiveerd kunnen worden. Immers, aansprakelijkheid van de netbeheerder ten opzichte van zakelijke verbruikers is uitgesloten, tenzij er sprake is van grove schuld. Uit het onderzoek van EIM blijkt dat maar 13% van de ondernemers in het MKB over een noodaggregaat beschikt.

Oplossing 2: inkomsten
Een andere mogelijkheid is om je te verzekeren voor schade of storing van je apparatuur. Van alle MKB-ondernemers geeft maar 11% aan zich hiervoor te hebben verzekerd.

Bron: MKB Servicedesk

 
 
 


Vleugelboot 30, 3991 CL Houten
t. 030 - 65 79 486, f. 030 - 65 79 481
info@baservices.nl / www.baservices.nl


DISCLAIMER
Deze informatie ontvangt u omdat u een relatie van ons bent. Het is onze bedoeling u zo goed mogelijk te informeren. Indien u dat niet wenst
klik hier

Sluit venster