B&A Services

Nieuwsbrief, nummer 4, december 2008
 

Opdrachtgever Harm Kien van Oasen over B&A Services

Oasen verzorgt de drinkwatervoorziening in 34 gemeenten in het oosten van Zuid-Holland. Om het water op te pompen, te zuiveren en te distribueren is stroom nodig, want deze processen zijn volledig geautomatiseerd. Harm Kien is projectleider/engineer procesautomatisering bij Oasen en hij doet geregeld zaken met B&A Services over de energiebesturing van de noodstroomsystemen.

“Ik heb onlangs met B&A Services samengewerkt in het project zuivering De Steeg. B&A Services was daar verantwoordelijk voor de energiebesturing die verouderd bleek en gerenoveerd moest worden. Dit project is prima uitgevoerd, zowel technisch als planmatig. Het is volledig volgens de gestelde richtlijnen en planning verlopen”.

Specialisten
“Ik zie B&A Services als specialisten op het gebied van noodstroom. Wij vragen hen geregeld een quickscan uit te voeren op de noodstroomvoorzieningen van de installaties. Deze quickscan doen zij in de volle breedte en de rapportages zijn compleet. De status van de energiebesturing wordt op diverse fronten in beeld gebracht, van techniek tot bijbehorende wetgeving. Eveneens wordt een advies voor de uitvoering opgenomen. Zoals ik me herinner heeft Oasen al een werkrelatie met B&A Services sinds hun oprichting.
En die is steeds als zeer constructief ervaren ”, aldus Kien.

 
 


Vleugelboot 30, 3991 CL Houten
t. 030 - 65 79 486, f. 030 - 65 79 481
info@baservices.nl / www.baservices.nl


DISCLAIMER
Deze informatie ontvangt u omdat u een relatie van ons bent. Het is onze bedoeling u zo goed mogelijk te informeren. Indien u dat niet wenst
klik hier

Sluit venster