B&A Services

Nieuwsbrief, nummer 3, juni 2008
 

Langste elektriciteitskabel ter wereld in gebruik

Op 6 mei is de langste onderzeese hoogspanningskabel ter wereld succesvol in bedrijf genomen, de 580 km lange NorNed-kabel tussen Nederland (Eemshaven) en Noorwegen (Feda).

De kabel heeft een vermogen van 700 megawatt en is bestemd voor het transport van elektriciteit tussen beide landen. Door de kabel ontstaat een Europese elektriciteitsmarkt voor 200 miljoen consumenten. De NorNed-kabel zal een belangrijke bijdrage leveren aan stabielere elektriciteitsprijzen in Europa. De kabel biedt de nodige synergie voor beide landen. Noorwegen en Nederland vullen elkaar aan als het gaat om productie en verbruik van elektriciteit. In Nederland wordt 's nachts minder elektriciteit dan overdag gebruikt. In Noorwegen is er 's nachts een relatief hoog energieverbruik. Beide landen kennen daarbij verschillende vormen van energieverbruik en productie; Noorwegen heeft elektrische verwarming, Nederland kent verwarming met gas. Met de NorNed-kabel kunnen de Nederlandse en Noorse centrales hun productiecapaciteit optimaal benutten. Bovendien kan Nederland groene energie uit waterkracht importeren. De NorNed-kabel draagt bij aan de leveringszekerheid in beide landen.

Stabielere prijzen

De NorNed-kabel is een gezamenlijk project van de transmission system operators (TSO's), de landelijke netbeheerders van Noorwegen en Nederland. De 580 km kabel is de langste onderzeese hoogspanningskabel ter wereld. "De NorNed-kabel levert een groot aantal voordelen op voor zowel producenten als consumenten. Dankzij NorNed zal er meer internationale handel plaatsvinden en hierdoor ontstaan stabielere elektriciteitsprijzen in Noord-West Europa. De kabel vormt een belangrijke fysieke schakel op de weg naar één sterke Europese elektriciteitsmarkt", aldus Mel Kroon, algemeen directeur van TenneT.

Prijsvorming

Op 5 mei is er voor het eerst transportcapaciteit op de NorNed-kabel geveild. De beschikbare capaciteit was op alle daguren 700 MW. NorNed Auction heeft vraag ontvangen ter grootte van gemiddeld 2430 MW per uur. Uiteindelijk is de gemiddelde prijs gesteld op € 49,42, met een maximum van ? 89,46 om 12.00 uur en een minimum van ? 20,56 om 4.00 uur. De richting waarin de elektriciteit stroomt wordt bepaald door de energieprijzen in Nederland en Noorwegen. De prijzen in Noorwegen zijn lager dan in Nederland, wat resulteert in een stroomrichting van Noorwegen naar Nederland. De NorNed-kabel voorziet in de behoefte goedkopere, duurzaam opgewekte elektriciteit naar Nederland te transporteren en in perioden van schaarste in Noorwegen elektriciteit naar Noorwegen te transporteren.

Internationale ontwikkelingen

De NorNed-kabel past binnen de Europese ambities van TenneT. Er wordt ook gewerkt aan een kabel naar Engeland en een vierde verbinding naar Duitsland. Verder wordt gewerkt aan de integratie van de elektriciteitsmarkten in West-Europa. De kabel verbindt de high voltage direct current (HVDC) converterstations in Eemshaven en Feda. In de converterstations wordt wisselspanning omgezet naar gelijkspanning en omgekeerd. Deze stations hebben een oppervlakte van ongeveer twee voetbalvelden. Het totale gewicht van de kabel is zo'n 47.000 ton en de kabel is in acht delen gelegd. In totaal heeft het project een doorloopperiode van tien jaar gehad, waarvan de laatste drie jaar is gebruikt voor de daadwerkelijke aanleg van de kabel en de bouw van de bijbehorende converterstations.

Bron: TenneT

 
 
 

Sluit venster