B&A Services

Nieuwsbrief, nummer 2, december 2007
 

Sluizen Amsterdam-Rijnkanaal
vertrouwen op B&A

Het Amsterdam-Rijnkanaal is een van de belangrijkste Nederlandse waterwegen. Het loopt tussen Amsterdam en Tiel van het IJ naar de Waal. In het kanaal zitten een viertal sluizen: de Prinses Marijkesluis, de Prinses Irenesluis, de Prins Bernardsluis en de Prinses Beatrixsluis.

Imtech N.V. is een Europese technische aannemer op het gebied van elektrotechniek, ICT en werktuigbouw. Zij verzorgen in opdracht van Rijkswaterstaat het onderhoud aan de technische installaties van de sluizen. Maar voor het onderhoud aan de noodstroomsystemen van de sluizen doet Imtech al 5 jaar lang een beroep op B&A Services.

Gerard Looijen, contactpersoon bij Imtech vertelt waarom. “Kwaliteit en persoonlijke inzet de zijn twee sleutelwoorden die bij mij opkomen als ik aan B&A Services denk. Kwaliteit, omdat de werken altijd uitstekend worden uitgevoerd. En persoonlijke inzet omdat ik vind dat ik altijd een beroep kan doen op de mannen van B&A, zowel op de service engineers als de directie. Rijkswaterstaat wil in de regel meteen actie als er een probleem is. Dan kan er nog wel eens wat druk en stress ontstaan. De beide directeuren van B&A, Bert van Iperen en Ad Janssen, zijn dan altijd bereid te helpen en mee te denken in de oplossende sfeer. Daar hebben we bij Imtech wat aan. Vandaar dat we het onderhoudscontract met plezier weer voor een jaar hebben verlengd”.

\
 
 

Sluit venster