B&A Services

Nieuwsbrief, nummer 2, december 2007
 

VCA certificaat voor B&A
Vanaf 17 december is B&A Services officieel VCA gecertificeerd. VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar het is veel meer.
VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu).

Het VCA-certificaat is bedoeld voor aannemers (opdrachtnemers en contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten die risicovol zijn of waarbij sprake is van risicovolle omstandigheden.

De toetsing of aan de eisen van VCA wordt voldaan gebeurd door een auditor van een geaccrediteerde certificatie-instelling en bestaat uit: het beoordelen van het VGM-beheersysteem 'op papier' en een toetsing van de feitelijke toepassing in de praktijk (op kantoor en werklocaties).

VCA
 
 

Sluit venster