B&A Services

Nieuwsbrief, nummer 1, mei 2007
 

B&A Erkend Leerbedrijf
Binnenkort is B&A Services een erkend Leerbedrijf. Dat betekent dat wij voldoen aan een tal van eisen om erkend te worden als leerbedrijf. Een belangrijk criterium is bijvoorbeeld dat er één of meerdere medewerkers aanwezig zijn die als praktijkopleider kunnen fungeren.

Een ander belangrijk criterium is dat de deelnemer/werknemer de ruimte krijgt om de praktijkkant van de betreffende opleiding te oefenen en uit te voeren.
Kortom: een erkend leerbedrijf is een bedrijf die aan bepaalde criteria voldoet waardoor het geschikt is voor deelnemers van middelbare beroepsopleidingen om beroepspraktijkervaring op te doen.

Waarom wil B&A een erkend leerbedrijf zijn?
Het biedt ons een win/win-situatie. De student doet zijn verplichte praktijkervaring op. Wij hebben geschoold personeel waardoor er nieuwe kennis in ons bedrijf komt. Tevens kunnen we beste studenten na afloop een contract aanbieden.

Erkend leerbedrijf